Wydanie nr 186/2020, Sobota 4.07.2020
imieniny: pokaż (15 imion)Elżbieta, Aurelian, Aggeusz, Alfred, Teodor, Józef, Odon, Odo, Malwina, Wielisław, Innocenty, Julian, Berta, Ozeasz, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W REGIONALNYM TOWARZYSTWIE INWESTYCYJNYM W DZIERZGONIU – 26.06.2014

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W REGIONALNYM TOWARZYSTWIE INWESTYCYJNYM W DZIERZGONIU – 26.06.2014 fot. Robert Kaczmarkiewicz [Robert Dzierzgoń]

Wczoraj w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu. Jej porządek był następujący:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 maja 2014 r.
4. Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Przedstawienie informacji o działalności Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w 2013 r. oraz o zamierzeniach na rok 2014.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2013 r.i udzielenie absolutorium dla Burmistrza Dzierzgonia:

1/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2013 r.,   
2/ zapoznanie z Uchwałą Nr 050/g316/R/III/14 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 kwietnia 2014 r.,
3/ przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2013 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz informacji        o stanie mienia komunalnego,
4/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia  za 2013 r.,
5/ zapoznanie z Uchwałą Nr 134/g316/A/III/14 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 maja 2014 r.,
6/ przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem          z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2013 r.
7/ przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok
8/ dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na lata 2014-2017”.
9. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzierzgoń.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
13. Zamknięcie sesji.

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Dzierzgoń


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.