Wydanie nr 192/2020, Piątek 10.07.2020
imieniny: pokaż (14 imiona)Filip, Aniela, Samson, Zacheusz, Witołd, Amalberga, Sylwan, Witalis, January, Aleksander, Rufina, Rzędziwoj, Engelbert, Askaniusz
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Gminie Stare Pole

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Gminie Stare Pole fot. wikimedia.org
Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość niżej opisana stanowi własność Gminy Stare Pole i przeznaczona została do dzierżawy:

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole,

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0003, Kaczynos-Kolonia

Działka nr 28/22

Nr KW: GD1M/00022000/9

Powierzchnia nieruchomości:

 

0,1119 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana: B – 0,1119 ha;
przedmiot wydzierżawienia: 0,0540 ha

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Janówka, Kaczynos, Kaczynos Kolonia Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 15 marca 2011 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 72, poz. 1519 z dnia 15 czerwca 2011 r., nieruchomość położona w miejscowości Kaczynos - Kolonia oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka 28/22 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem C.1MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej, dopuszcza się funkcję usługową oraz produkcję rolniczą na potrzeby własne. Wydzierżawiona w celu uprawy ogródka warzywnego.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek; na okres 3 lat

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

1 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest rocznie „z góry” w terminie do 15 lutego każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat:

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 05.11.2019 r. do dnia 26.11.2019 r.

Info: UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.