Wydanie nr 186/2020, Sobota 4.07.2020
imieniny: pokaż (15 imion)Elżbieta, Aurelian, Aggeusz, Alfred, Teodor, Józef, Odon, Odo, Malwina, Wielisław, Innocenty, Julian, Berta, Ozeasz, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XI Sesja Rady Gminy Miłoradz. Retransmisja

XI Sesja Rady Gminy Miłoradz. Retransmisja fot. redakcja
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zwołana została XI Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Miłoradz w dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłoradzu, ul. Główna 54.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji. 
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
6. Informacje Wójta Gminy o pracach między sesjami.
7. Informacje Przewodniczącego w sprawie interpelacji i zapytań.
8. Uchwały
a. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
b. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miłoradz pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach oraz nadania mu Statutu,
c. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłoradz na rok 2020,
d. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Miłoradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
e. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Miłoradz,
f. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działki nr 246/1, położonej w obrębie Mątowy Małe, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
g. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody,
h. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miłoradz w 2020 roku,
i. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
j. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,
k. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie (zmiana VI),
l. Nr XI. .2019 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2019 – 2025.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie obrad. 

Info: UG Miłoradz

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Miłoradz


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.