Wydanie nr 149/2020, Czwartek 28.05.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Heladiusz, Wilhelm, Emil, Priam, Wiktor, Ignacy, German, Augustyn, Jaromir
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Nowe ulice w Nowym Stawie. VIII sesja Rady Miejskiej [Retransmisja]

Nowe ulice w Nowym Stawie. VIII sesja Rady Miejskiej [Retransmisja] fot. redakcja
26 marca 2019 roku na godz.15.00 zwołana została VIII sesja RADY MIEJSKIEJ, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.     
4. Informacja  o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:
1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej  w Nowym  Stawie,
2) informacja z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:
1) zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,
3) poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,
4) uchwalenia Statutu Gminy Nowy Staw,
5) szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
6) wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w drodze   bezprzetargowej   nieruchomości   gruntowej   stanowiącej   własność   Gminy
Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
7) wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   drodze   bezprzetargowej   nieruchomości   gruntowej   stanowiącej   własność   Gminy
Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
8) wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   drodze   bezprzetargowej   nieruchomości   gruntowej   stanowiącej własność Gminy Nowy Staw z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
9) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Nowy Staw,
10) przyjęcia wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych na okres od czerwca 2018- 2021 roku dla Miasta i Gminy Nowy Staw,
11) wniesienia   środków   finansowych   do   Centralnego   Wodociągu   Żuławskiego   Spółka   z o.o.   w Nowym   Dworze Gdańskim   oraz   upoważnienie   Burmistrza   Nowego   Stawu   do   złożenia   w imieniu   Gminy   oświadczenia   o objęciu udziałów   w podwyższonym   kapitale   zakładowym   Centralnego   Wodociągu   Żuławskiego   Spółka   z o.o.   w Nowym Dworze Gdańskim,
12) uchwalenia   wieloletniego   programu   gospodarowania   mieszkaniowym   zasobem   gminy   Nowy   Staw   na   lata   2019-2024,
13) nadania nazw ulic w mieście Nowy Staw,
14) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw w 2019 roku,
15) określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Nowy Staw,
16) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowy Staw do Klastra Energii eneryREGION Żuławy.
8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.
9. Informacje i komunikaty.
10. Zakończenie obrad sesji.
Info: UM Nowy Staw
Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.