Wydanie nr 271/2020, Niedziela 27.09.2020
imieniny: pokaż (12 imiona)Przedbor, Urban, Gaja, Amadeusz, Gajusz, Mirela, Adolf, Adolfa, Zybart, Zybert, Zybracht, Zygbert
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Stare Pole podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Stare Pole podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy fot. wikimedia.org

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość niżej opisana stanowi własność Gminy Stare Pole i przeznaczona została do dzierżawy:

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 857/2

Obręb Stare Pole

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00019352/7

Działka Nr: 97/2

Obręb: Złotowo

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00006077/1

Powierzchnia nieruchomości:

0,0422 ha

0,1284 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa:

0,0400 ha - RII,

0,0022 ha – W-RII

z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Nieruchomość gruntowa RIIIa,
z przeznaczeniem na uprawę rolną.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, nieruchomość położona w miejscowości Stare Pole oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 857/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem E6 – Mn – teren budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności, dopuszcza się funkcję usługową w parterach budynków.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17 sierpnia 2010 r., działka nr 97/2 obr. Złotowo położona jest na terenie oznaczonym symbolem R2 – opisanym jako podstrefa produkcji rolniczej, dla której obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów poza istniejącymi strukturami osadniczymi.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek, na okres 2 lat.

Na wniosek, na okres do 3 lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

0,39 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

1,15 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest rocznie „z góry” w terminie do 15 lutego każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat:

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 11.05.2018 r. do dnia 01.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Info : UG Stare Pole

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.