Wydanie nr 155/2020, Środa 3.06.2020
imieniny: pokaż (11 imion)Tamara, Konstantyn, Owidiusz, Leszek, Paula, Cecyliusz, Ferdynand, Klotylda, Owidia, Kewin, Klotylda
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Będzie podwyżka za wodę. XXX sesja Rady Miasta Malborka – 30.03.2017

W trakcie dzisiejszych obrad Radni wyrazili swoją opinię na temat podwyżek cen za wodę. Kilku radnych podkreśliło, że ich głosowanie i tak nie ma znaczenia bo decyzje w tej sprawie podejmuje burmistrz. Nowym punktem będą komentarze radnych. Poniżej wypowiedzi Teresy Zdanowicz (Sojusz Lewicy Demokratycznej) oraz Pawła Dziwosza (Razem Dla Malborka).

Podwyżki cen za wodę będą pierwszymi w tej kadencji. Koszt m3 wzrośnie o 17 gr., natomiast odprowadzanie ścieków o 8 gr. Powyższa decyzja jest uwarunkowana licznymi inwestycjami, które spółka PWiK przeprowadziła. Podwyżki zaczną obowiązywać od maja.

W dniu dzisiejszym podjęto także decyzje m.in. w sprawie sieci szkół i sztandaru miasta.

Poniżej cały program obrad oraz pełen zapis sesji.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja Burmistrza na temat inwestycji wykonanych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. - przedstawi Burmistrz.
5. Zapytania i interpelacje radnych. 

6. Podjęcie uchwały: 

a) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – II zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
 

b) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – II zmiana, ref. M. Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;
 

c) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie miasta Malborka konsultacji społecznych Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior, ref. Burmistrz Miasta Marek Charzewski;

d) w sprawie przyjęcia „Malborskiego programu edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2017 – 2020”, ref. wnioskodawca Jacek Markowski; 

e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słupecka II” w południowej części miasta Malborka w granicach określonych, w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;

f) w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Malborka, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;

g) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;

h) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska naczelnik wydz. RGP;

i) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Malborka na rok 2017 ref. Barbara Kozicka nacz. wydz. GKO 

j) w sprawie przyjęcia projektu Sztandaru Miasta Malborka ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych; 

k) w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021, ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych; 

l) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/262/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2017,ref. Beata Żaroffe – Preuss nacz. wydz. Spraw Społecznych; 

m) w sprawie przyjęcia i wdrożenia na rok 2017 Programu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ref. Jacek Wojtuszkiewicz dyrektor MOPS w Malborku;

n) w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej nr 1 w Malborku, powstałej z przekształcenia gimnazjum ref. Jolanta Leszczyńska nacz. wydz. OKS;

o) w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ref. Jolanta Leszczyńska, nacz. wydz. OKS;


p) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, ref. Jolanta Leszczyńska, nacz. wydz. OKS;

q) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ref. Jolanta Leszczyńska, nacz. wydz. OKS; - projekt uchwały zostanie dostarczony po otrzymaniu opinii Kuratorium Oświaty;

r) w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Informacja na temat protokółów z XXIX sesji Rady Miasta.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

 

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Stefan
Stefan 30.03.2017, 22:15
Pytanie do właściciela tvmalbork.Dlaczego nie moźna wstawiać komentarzy pod filmikiem bezpośrednio?
piotr_wąsowicz
piotr_wąsowicz 30.03.2017, 22:19 (odpowiedź do Stefan)
Komentarze możecie Państwo pisać przy końcu artykułu - często jest tak że - jak np. w przypadku sesji składa się on z paru materiałów wideo. Pozdrawiam