Wydanie nr 149/2020, Czwartek 28.05.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Heladiusz, Wilhelm, Emil, Priam, Wiktor, Ignacy, German, Augustyn, Jaromir
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ostaszewo. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 684 - 11.01.2017

Wójt Gminy Ostaszewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 684 o powierzchni 0,08 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Ostaszewo, w miejscowości Ostaszewo, użytek rolny klasa RIVb. – stanowiącej mienie gminne, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00039332/4.

 

I przetarg odbył się 07 listopada 2016r.

  Cena wywoławcza sprzedaży za nieruchomość wynosi:

 

28 000,00 zł (netto)

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100)

 

Informujemy, iż do ostatecznej wartości nieruchomości należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% od ceny osiągniętej w przetargu.

            Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

W przetargu mogą brać udział osoby które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości
2 800,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100trzy tysiące sto złotych 00/100trzy tysiące sto złotych 00/100trzy tysiące sto złotych 00/100dwa ddwa tysiące osiemset złotych 00/100) na konto nr 71 8309 0000 0040 0057 2000 0060 w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

 

Wpłacając wadium należy w tytule określić, że dotyczy ono nieruchomości nr 684.

   

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2016 r. (środa) o godz. 09:15 w sali narad Urzędu Gminy Ostaszewo (pok. nr 18).

 

Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Ostaszewo.

 

Wójt Gminy Ostaszewo zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostaszewie oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Ostaszewo oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostaszewo: http://www.ostaszewo.pl/ oraz http://ugostaszewo.ssdip.bip.gov.pl/.

 

Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu, warunkach i regulaminie postępowania można dowiedzieć się w Urzędzie Gminy Ostaszewo, pok. nr 6, tel. 55 247 13 18 .

 

Wójt Gminy Ostaszewo

  (-)Michał Chrząszcz

Ostaszewo, 11.01.2017r.                                                                       

 

Edyta Kozakiewicz
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.