Wydanie nr 155/2020, Środa 3.06.2020
imieniny: pokaż (11 imion)Tamara, Konstantyn, Owidiusz, Leszek, Paula, Cecyliusz, Ferdynand, Klotylda, Owidia, Kewin, Klotylda
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Jednomyślnie przyjęty budżet Nowego Stawu. XXX sesja Rady Miasta i Gminy – 20.12.2016

Podczas ostatniej w tym roku sesji radni jednogłośnie przyjęli budżet na rok 2017.

Głównym punktem wtorkowych obrad było głosowanie nad budżetem. Cały projekt uchwały zamieszczamy w załączniku. W trakcie sesji burmistrz podsumował miniony rok i zapowiedział inwestycje w 2017. Obrady miały również uroczysty moment. Jak co roku samorządowcy i goście przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

Program sesji:

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:

  1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 listopada 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

   1. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia
    24 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i gminy Nowy Staw na lata 2017-2033,

   2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw.

  2. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2017 rok,

   1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2017 rok wraz
    z objaśnieniami Burmistrza Nowego Stawu,

   2. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie:

    1. przedstawienie opinii komisji Gospodarczo-Finansowej,

    2. przedstawienie opinii komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska.

   3. przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

   4. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu,

   5. dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami i poprawkami do projektu budżetu na 2017 rok oraz ich przegłosowanie,

   6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2017 rok.

 8. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 1 Nowy Staw,

 9. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 Nowy Staw,

 10. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,

 11. umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz odszkodowania
  za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Staw,

 12. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Staw na okres
  od dnia 01 lutego 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku dla Przedsiębiorstwa " Nogat" Sp. z o. o.

 13. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 14. Informacje i komunikaty.

 15. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.