Wydanie nr 149/2020, Czwartek 28.05.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Heladiusz, Wilhelm, Emil, Priam, Wiktor, Ignacy, German, Augustyn, Jaromir
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Nie będzie kolejnej dzierżawy parku. Ulica Tczewska dzieli przewodniczącego i burmistrza. XXVI sesja Rady Miasta Malborka – 30.11.2016

Dzisiejsza sesja należała do jednych z najdłuższych. Na wniosek burmistrza w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący dzierżawy 2 hektarów gruntów dla Dino Parku. W trakcie sesji doszło również do wymiany zdań między przewodniczącym a burmistrzem i jego zastępcą. Kością niezgody stała się sytuacja na ulicy Tczewskiej w Kałdowie.

Nie będzie kolejnej dzierżawy gruntów dla Dino Parku.

 

Sprawa dzierżawy gruntów dla Dino Parku od wielu tygodni wzbudzała wiele dyskusji. Podczas dzisiejszej sesji Radni podjęli ostateczną decyzję. Dzierżawy gruntów nie będzie. Za projektem uchwały umożliwiającej powiększenie Dino Parku głosowało 5 radnych, 13 było przeciw a 2 wstrzymało się od głosu. Głosowanie poprzedziła dyskusja, którą znajdziecie państwo w części V(od 54 sekundy).

 

Pan rządzi na radzie, ale urzędem rządzę ja. Proszę o tym pamiętać...

 

Sprawa ulicy Tczewskiej wyrazie podzieliła przewodniczącego i burmistrzów miasta.

W części V burmistrz odpowiada na pytania radnych. Najwięcej emocji wzbudził temat ulicy Tczewskiej poruszony przez przewodniczącego. Arkadiusz Mroczkowski w punkcie zapytania i interpelacje wyraził swoje niezadowolenie z działań władz w sprawie tirów na ulicy Tczewskiej. Burmistrz i jego zastępca odpowiadają na zarzuty w części V (od 26min.44s.)

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.

4. Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ref. Jacek Wojtuszkiewicz, dyr. MOPS.

5. Informacja na temat funkcjonowania Teleopieki, ref. Jacek Wojtuszkiewicz, dyr. MOPS.

6. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ref. przewodnicząca Monika Stepień-Dylert.

7. Sprawozdanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ref. przewodnicząca Joanna Iglińska.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów, ref. przewodnicząca Teresa Żelazo.

9. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o., ref. prezes Paweł Chodyniak.

10. Raport o stanie oświaty w mieście, ref. Jolanta Leszczyńska nacz. wydz. OKS.

 

11. Zapytania i interpelacje radnych.

12. Stanowisko Rady w sprawie przywrócenia przez Rząd RP małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, ref. przewodniczący rady.

 

13. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2016 rok – XII zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;

b) zmieniającą uchwałę Nr XXIV/251/12 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;

c) zmieniającą uchwałę Rady Miasta Malborka Nr XL/431/10 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Malborka za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta;

d) w sprawie udzielenia na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, ref. Ewelina Tałałaj konserwator Miasta;

e) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na 2017 r., ref. Beata Żaroffe – Preuss naczelnik wydz. SPS;

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, ref. Beata Żaroffe – Preuss naczelnik wydz. SPS;

g) zmieniającą uchwałę nr XXXII/322/13 Rady Miasta Malborka z dnia 27 czerwca 2013 w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Malbork, ref. Piotr Sadowski dyr. OSiR;

h) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Malborka, ref. Barbara Kozicka nacz. wydz. GKO;

i) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ref. Barbara Kozicka nacz. wydz. GKO;

j) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ref. Barbara Kozicka nacz. wydz. GKO;

k) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie miasta Malborka w roku 2017, ref. Jolanta Leszczyńska, naczelnik wydz.OKS;

l) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Miasta Malborka przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, ref. Jolanta Leszczyńska, naczelnik wydz. OKS;

m) w sprawie odwołania wiceprzewodniczących Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Arkadiusz Mroczkowski.

 

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

15 . Informacja na temat protokółów z XXV sesji Rady Miasta.

16. Komunikaty i wolne wnioski.

  1. Zakończenie sesji.

 

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (16)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
ja
ja 05.12.2016, 15:30
Brawo. Może sobie grac na komórce i jeszcze mu za to płacą.
Tomekk
Tomekk 04.12.2016, 03:58
Czesc I filu, 21 minuta i wcześniej, radny na pierwszym planie wygląda, że gra w jakąś grę od dobrych paru minut a potem siedzi na fejsie. Wstyd! W pracy jesteś!
Taczka
Taczka 02.12.2016, 18:52
Ty Aneczka wez od tej taczki koło i puknij się w czoło . Dramat .
Aneczka
Aneczka 02.12.2016, 15:46
Nie mogę na to patrzeć. Wilk te swoje notatki pisze i pisze... Siedzi cicho, aby przypadkiem nikt go nie zapytał o wygląd parku za jego panowania. Promocja w parafiach nie pomoże w kolejnych wyborach. Burmistrzu Charzewski niestety to ostatnia kadencja, okłamywanie mieszkańców ma swoje granice (dowód na materiale w debacie). Pani w czarnych włosach gratuluje inteligencji. Czas się pakować kochani. Mieszkańcy już pompują koła do taczek.
Mk
Mk 01.12.2016, 18:28
Dobra rada zlikwidować lino park i na tym miejscu zrobić te bajki