Wydanie nr 95/2020, Sobota 4.04.2020
imieniny: pokaż (4 imiona)Benedykt, Ambroży, Zdzimir, Izydor
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

XII sesja Rady Powiatu Malborskiego. Zobacz na żywo

  • Wydanie nr 95/2020
  • 23 grudnia 2019, 10:04
  • Starostwo Powiatowe w Malborku
  • MalborkUrzędowe
Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego, Krzysztof Osijewski informuje, że najbliższa XII sesja rady odbędzie się w poniedziałek, 23 grudnia br. o godz. 13 w Sali Konferencyjnej w budynku starostwa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XI sesji Rady.

5. Międzysesyjna praca Zarządu.

6. Interpelacje i zapytania.

7.Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 – 2030.

a. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

b. odczytanie opinii komisji stałych rady powiatu;

c. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych - referuje Mirosław czapla, starosta powiatu;

d. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2020 – 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu;

e. dyskusja; f. głosowanie nad projektem uchwały

8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2020 rok.

a. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

b. odczytanie opinii komisji stałych rady powiatu;

c. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu;

d. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu;

e. Dyskusja;

f. głosowanie nad projektem uchwały.

9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

10. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - referuje Stanisław Sumowski, dyrektor Wydziału Edukacji.

13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 za lata 2017-2018 - referuje Beata Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych - referuje Marek Gumprecht, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.

15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2020r. - referuje Roman Procyk, dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2020r. - referuje Roman Procyk, dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

17. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. - referuje Patrycja Pawlikowska-Słodownik, z-ca dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

18. Podjęcie uchwały rady powiatu projekt uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok - referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

19. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2020 rok - referuje Krzysztof Osijewski, przewodniczący Rady Powiatu. 20. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

21. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego - referują przewodniczący Komisji.

22. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

23. Wolne wnioski i oświadczenia.

24. Zamknięcie XII sesji Rady Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Malborku
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.