Wydanie nr 95/2020, Sobota 4.04.2020
imieniny: pokaż (4 imiona)Benedykt, Ambroży, Zdzimir, Izydor
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Budżet gminy przyjęty jednogłośnie. XVII sesja Rady Miejskiej w Nowym Stawie

Najważniejsza uchwała w roku została przyjęta. Radni nie wnosząc żadnych uwag do proponowanego przez burmistrza projektu, jednomyślnie zagłosowali za założeniami finansowymi dla miasta i gminy Nowy Staw.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

4. Informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

 1. nadania tytułu honorowego obywatelstwa miasta Nowy Staw,

 2. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

a) odczytanie Uchwały Nr 197/g322/F/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2020-2037,

b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw.

 1. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2020 rok,

  a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2020 rok wraz z objaśnieniami Burmistrza Nowego Stawu,

  b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie:

  1. przedstawienie opinii komisji Gospodarczo-Finansowej,

  2. przedstawienie opinii komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska.

c) przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

d) odczytanie Uchwały Nr 198/g322/P/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nowy Staw na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu,

e) dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami i poprawkami do projektu budżetu na 2020 rok oraz ich przegłosowanie,

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2020 rok.

 1. zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok,

 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Staw dla fragmentu miasta Nowy Staw w rejonie ul. Wita Stwosza i Gdańskiej.

 3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Nowy Staw od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

 4. zamiaru likwidacji dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 51 w Nowym Stawie.

8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

9. Informacje i komunikaty.

10. Zakończenie obrad sesji.

II CZĘŚĆ SESJI – UROCZYSTA

UM Nowy Staw
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.