Wydanie nr 146/2020, Poniedziałek 25.05.2020
imieniny: pokaż (8 imion)Magdalena, Beda, Leon, Imisława, Grzegorz, Urban, Leona, Wenerand
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Za nami III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Pole. Zobacz pełen przebieg obrad.

Za nami III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Stare Pole. Zobacz pełen przebieg obrad. fot. Kanał Youtube Gmina Stare Pole
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) zwołana została III sesja Rady Gminy Stare Pole, VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy, z następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Sekretarza Obrad.
 4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej:
  • Przewodniczącego Rady Gminy,
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  • Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  • Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
  • Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,
  • Radnych,
  • Wójta Gminy.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Pole na lata: 2019 - 2028 i uchwalenie budżetu Gminy na 2019 r.:
  1. wystąpienie Wójta Gminy;
  2. odczytanie uchwały nr 246/g272/F/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Stare Pole w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028;
  3. odczytanie uchwały nr 247/g272/P/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Pole na 2019 rok;
  4. wystąpienie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028;
  7. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Pole.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Stare Pole.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 20. Wystąpienia sołtysów i komunikaty.
 21. Zatwierdzenie protokołu nr II/18 z sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2018 r.
 22. Zamknięcie sesji Rady Gminy

Info: bip.starepole.pl

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.