Wydanie nr 169/2019, Wtorek 18.06.2019
imieniny: pokaż (9 imion)Elżbieta, Paula, Marek, Efrem, Emil, Gerwazy, Drohobysz, Amanda, Miłobor
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Stegna. Budżet Gminy na rok 2019 uchwalony. III Sesja Rady. Retransmisja

Stegna. Budżet Gminy na rok 2019 uchwalony. III Sesja Rady. Retransmisja fot. redakcja
19 grudnia miała miejsce ostatnia w tym roku sesja rady Gminy Stegna, na której uchwalono przychody i wydatki gminy na rok 2019. Zapraszamy państwa na retransmisje nagrania

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmiany Uchwały NR XLIII/360/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stegna;
7.2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.3. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.5. zmiany załącznika graficznego nr 1A do uchwały Nr XLIII/353/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna;
7.6. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 110/7 położona w miejscowości Dworek;
7.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat części działki nr 84 położonej w miejscowości Izbiska;
7.8. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 632, część działki nr 633, oraz działka nr 634/1 położone w miejscowości Stegna;
7.9. wyrażenia zgody na przedłużenie trwającej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej, działki nr 180/4 położonej w miejscowości Przemysław;
7.10. wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości lokalowej, mieszczącej się w budynku usadowionym na działce nr 1247/8 położonej w miejscowości Stegna;
7.11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na okres 10 lat działka nr 58/12 położona w miejscowości Chełmek-Osada;
7.12. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki nr 42 położonej w miejscowości Junoszyno;
7.13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, dz. nr 847/1 i nr 847/2 położonych w miejscowości Stegna w drodze przetargu ograniczonego;
7.14. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032;
7.15. uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
Piotr Wąsowicz

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stegna


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.