Wydanie nr 21/2020, Wtorek 21.01.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Agnieszka, Patrokles, Epifani, Jarosław, Jarosława, Krystiana, Józefa, Awit, Awita
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole fot. wikimedia.org
Wójt Gminy Stare Pole ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Pole

 

WÓJT GMINY STARE POLE

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Pole, położonych w Starym Polu

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 861/10

Jednostka ewid.: Stare Pole

Obręb: Stare Pole

Nr KW: GD1M/00012977/5

Działka Nr: 861/11

Jednostka ewid.: Stare Pole

Obręb: Stare Pole

Nr KW: GD1M/00012977/5

Powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość
o pow. 0,1100 ha (RIIIa)

Nieruchomość
o pow. 0,1100 ha (RIIIa)

Opis nieruchomości:

Nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych działek gruntowych niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny PKP w tym m.in. skład opału oraz linia kolejowa relacji Malbork- Elbląg. Dojazd bezpośredni do działki z drogi gminnej nieurządzonej stanowiącej ul. Prusa, za pośrednictwem wewnętrznej drogi nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 861/1 (ul. J. Tuwima).
W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25 poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r. oraz uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 30 poz. 598 z dnia 2 marca 2009 r., działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

02.01.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

39 500,00 zł netto

39 500,00 zł netto

 

 

 

 

 1. I przetarg odbył się 26 czerwca 2018 r.
 2. II przetarg odbył się 10 września 2018 r.

III przetarg odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, odpowiednio:

a) dla dz. nr 861/10 obr. Stare Pole o godz. 11.00

b) dla dz. nr 861/11 obr. Stare Pole o godz. 11.15

 1. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomości.
 2. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 3. Ceny wywoławcze nieruchomości są cenami netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

Warunki nabycia nieruchomości:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 3 950,00,00 zł(słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacie wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.
 2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 29 listopada 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.
 3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).
 6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
 7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 400,00 zł.
 8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.
 9. Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.
 10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.
 11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 13. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl
 14. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (2)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.