Wydanie nr 58/2020, Czwartek 27.02.2020
imieniny: pokaż (11 imion)Gabriel, Jana, Anastazja, Auksencja, Baldomer, Auksencjusz, Auksenty, Baldomera, Honoryna, Bazyli, Anna
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Rok szkolny 2018/ 2019: Stypendia szkolne dla uczniów w Gminie Stare Pole

Rok szkolny 2018/ 2019: Stypendia szkolne dla uczniów w Gminie Stare Pole fot. Facebook Gmina Stare Pole
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Stare Pole, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 514 zł netto na osobę.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15 lub poprzez stronę internetową BIP Urzędu Gminy w zakładce Formularze do pobrania: 

http://www.bip.starepole.pl/?bip=1&cid=33&bsc=N

 
Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2018 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
Kto może złożyć wniosek?
 
- rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły,
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 
Do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia/ oświadczenia dotyczące dochodów poszczególnych osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli za sierpień.
 
Świadczenie wychowawcze „500+” i „300+” nie jest wliczane do dochodu rodziny.
 
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz osobom zamieszkującym poza terenem Gminy Stare Pole.
 
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.
 
 
 
 
Info i foto: Facebook Gmina Stare Pole
Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.