Wydanie nr 54/2020, Niedziela 23.02.2020
imieniny: pokaż (5 imion)Damian, Romana, Izabela, Polikarp, Montan
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Stare Pole ogłasza listę nieruchomości do sprzedaży

Wójt Gminy Stare Pole ogłasza listę nieruchomości do sprzedaży fot. wikipedia.pl
Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 122 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości niżej opisane stanowią własność Gminy Stare Pole i przeznaczone zostały do sprzedaży.

Poniżej w tabli wykaz działek i nieruchomości:

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 861/10

Jednostka ewid.: Stare Pole

Obręb: Stare Pole

Nr KW: GD1M/00012977/5

Działka Nr: 861/11

Jednostka ewid.: Stare Pole

Obręb: Stare Pole

Nr KW: GD1M/00012977/5

Powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość
o pow. 0,1100 ha (RIIIa)

Nieruchomość
o pow. 0,1100 ha (RIIIa)

Opis nieruchomości:

Nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych działek gruntowych niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny PKP w tym m.in. skład opału oraz linia kolejowa relacji Malbork- Elbląg. Dojazd bezpośredni do działki z drogi gminnej nieurządzonej stanowiącej ul. Prusa, za pośrednictwem wewnętrznej drogi nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 861/1 (ul. J. Tuwima).
W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25 poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r. oraz uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 30 poz. 598 z dnia 2 marca 2009 r., działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

02.01.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

39 500,00 zł netto

39 500,00 zł netto

 

Nieruchomości będą przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 25 kwietnia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r.

redakcja_
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.