Wydanie nr 54/2020, Niedziela 23.02.2020
imieniny: pokaż (5 imion)Damian, Romana, Izabela, Polikarp, Montan
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Wójt Gminy Stare Pole podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Stare Pole podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy fot. wikimedia.org
Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość niżej opisana stanowi własność Gminy Stare Pole
i przeznaczona została do dzierżawy:

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 173/48

Obręb Stare Pole

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00018674/3

Powierzchnia nieruchomości:

0,1993 ha

Przedmiot wydzierżawienia: 0,0027 ha

0,1993 ha

Przedmiot wydzierżawienia: 0,0171 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa RIIIa

z przeznaczeniem na ogród przydomowy.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, nieruchomość położona
w miejscowości Stare Pole oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 173/48 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A3 – Mn – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczona funkcja gospodarcza o ograniczonej uciążliwości: magazyny, handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo rolne i przechowalnictwo.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na okres do 3 lat

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

0,0242 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

0,1530 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest rocznie „z góry” w terminie do 15 lutego każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat:

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 20.04.2018 r. do dnia 11.05.2018 r.

 

 

Info : UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.