Wydanie nr 47/2019, Sobota 16.02.2019
imieniny: pokaż (7 imion)Danuta, Eliasz, Julianna, Izajasz, Daniel, Irena, Samuel
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku
Telewizja HD + Internet Światłowodowy Kablówka 3 Generacji. Malbork + Nowy Dwór Gdański

Zapraszamy na XLIV sesję Rady Miejskiej w Sztumie. Przegłosują plan zagospodarowania przestrzennego Nowej Wsi – 14.02.2018

Zapraszamy na XLIV sesję Rady Miejskiej w Sztumie. Przegłosują plan zagospodarowania przestrzennego Nowej Wsi – 14.02.2018 fot. W. Mocny
Obrady rozpoczną się w środę, 14 lutego o godz. 15.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Sztum.

PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.

3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2018,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018- 2021- pkt 4/1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi-przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku

4) realizacji projektu partnerskiego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w ramach Działania 6.2. Usługi społeczne, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17,

5) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym ośrodku wsparcia dla osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania- pkt 4/4-6 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

7) zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa

8) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne- przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty

4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Zakończenie obrad.

 

redakcja_

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Zapowiedzi


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.