Wydanie nr 146/2020, Poniedziałek 25.05.2020
imieniny: pokaż (8 imion)Magdalena, Beda, Leon, Imisława, Grzegorz, Urban, Leona, Wenerand
ReklamaKontakt
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Przyjęcie budżetu oraz spotkanie opłatkowe. XLV sesja Rady Gminy Nowy Staw – 19.12.2017

Głównym punktem dzisiejszych obrad było przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2018. Decyzja radnych poprzedzona została dyskusjami podczas posiedzeń komisji. Druga część obrad miała bardzo uroczysty charakter i tradycyjnie związana była ze świętami Bożego Narodzenia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie prawomocności obrad sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 4. Informacja o pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie w okresie międzysesyjnym:

  1) informacja ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

  2) informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Stawie.

 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Stawu za okres od 01 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

 6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nowym Stawie – uchwały w sprawie:

  1. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw,

   1. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
    w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Stawie o Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i gminy Nowy Staw na lata 2018-2033,

   2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw.

  2. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2018 rok,

   1. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2018 rok wraz
    z objaśnieniami Burmistrza Nowego Stawu,

   2. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie:

    1. przedstawienie opinii komisji Gospodarczo-Finansowej,

    2. przedstawienie opinii komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska.

   3. przedstawienie ostatecznej opinii Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Miejskiej w Nowym Stawie,

   4. odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2018 rok,

   5. dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami i poprawkami do projektu budżetu na 2018 rok oraz ich przegłosowanie,

   6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2018 rok.

  3. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,

  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

  5. zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie na 2018 rok.

 8. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

 9. Informacje i komunikaty.

 10. Zakończenie obrad sesji.

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Nowy Staw


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.