Wydanie nr 142/2018, Wtorek 22.05.2018
imieniny: pokaż (9 imion)Wisława, Emil, Helena, Ryta, Julia, Jan, Krzesisława, Wiesław, Wiesława
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
Internet Światłowodowy w Malborku
Malborskie Światłowody ULTRA SZYBKI I N T E R N E T - zamów
Malborskie Światłowody

Budżet Malborka na rok 2017 przyjęty: 8 głosów za, 1 przeciw, 11 wstrzymujących. XXVII sesja Rady Miasta Malborka – 29.12.2016

Radni w dniu dzisiejszym przyjęli projekt budżetu na rok 2017. 8 osób było za, 1 przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja o zaawansowaniu realizowanych inwestycji miejskich.
5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 rok – XIII zmiana, ref. Małgorzata Pilarska-Downa Skarbnik Miasta;
b) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Malbork, ref. Anna Olkowska – Jacyno, Doradca Burmistrza ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) oraz Grzegorz Lechman ekspert ds. rewitalizacji;
c) w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Malborka za okres 2014 - 2015”, ref. Joanna Walkowiak przedstawiciel firmy GREEN KEY;
d) w sprawie ustalenia nowego przebiegu ul. Słowackiego - droga gminna Nr 201146 G i Pl. Słowiańskiego – droga gminna Nr 201213 G, ref. Barbara Kozicka, Naczelnik wydz. GKO;
e) w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-nalizacji w Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadze-nie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Malborka na okres od 01 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. ref. Naczelnik RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
f ) w sprawie zatwierdzenia taryfy Przedsiębiorstwa ”Nogat” sp. z o.o. w Kałdowie Wsi za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Malborka, ref. Naczelnik RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
g) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia, ref. Naczelnik RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
h) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z sie-dzibą w Malborku, ul. Żeromskiego, (ref. Jolanta Leszczyńska Naczelnik Wydz. OKS);
i) w sprawie przyjęcia na rok 2017 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka, ref. Dyrektor CPiTU J. Żołdak;
j) w sprawie wyrażenia zgody na na umorzenie opłaty z tytułu całości kosztów eksploatacji i czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnej Pl. Słowiański 5, była restauracja „nad Nogatem”,ref. Bożena Marcinkowska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego:
k) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka, z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest gmina Miejska Malbork, Miejski Konserwator Zabytków Ewelina Tałałaj.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 119/g121/F/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r.,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2017 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 120/g121/P/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r.,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja nad wnioskami i poprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miasta.
11. Komunikaty i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

 

WIDEO W TRAKCIE WCZYTYWANIA

Robert Bychowski

 

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (4)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
mieszkaniec
mieszkaniec 31.12.2016, 13:48
w tym przypadku wstrzymanie się było powiedzeniem "za" oficjalnie będąc "przeciw"... szkoda że redakcja nie jest w stanie po sesji zapytać kiku radnych z prośbą o wyjaśnienie sytuacji...no tak ale to nasza malborska rzetelność dziennikarska...
lepiej jest nagrywać i pokazywać długie i nudne nagranie sesji nie pytając, oceniając i komentując... a noż władza się na nas obrazi ... a tak pokazujemy nie pytamy i każdy zadowolony...

lepiej pokazać materiał i zdjęcia z montażu nowej kamery niż zając się sprawami ważnymi dla mieszkańców... żenujące ...
xyz
xyz 31.12.2016, 15:09
Kaziu ojj ty niegrzeczny
mieszkaniec 2
mieszkaniec 2 29.12.2016, 21:56
Większość glosów to jak to mamy odbierac??? nie rozumieją?? nie chcą być oficjaknie ?? czy nalezy uznać to za >ja w komedii...
mieszkaniec
mieszkaniec 29.12.2016, 20:12
co to za radni nie poradni, albo jesteś ZA albo PRZECIW