Wydanie nr 142/2018, Wtorek 22.05.2018
imieniny: pokaż (9 imion)Wisława, Emil, Helena, Ryta, Julia, Jan, Krzesisława, Wiesław, Wiesława
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
Internet Światłowodowy w Malborku
Malborskie Światłowody ULTRA SZYBKI I N T E R N E T - zamów
Malborskie Światłowody

Uchwała budżetowa podjęta jednogłośnie! Ostatnia sesja Rady Gminy Malbork w 2016 roku. Pełna relacja z posiedzenia XX sesji VII kadencji - 29.12.2016

XX sesja VII kadencji Rady Gminy Malbork odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Malbork przy ul. Ceglana 7. Sesja była okazją do podsumowań kończącego się roku i planów na nadchodzący 2017 rok. Najważniejszym punktem dzisiejszego spotkania było jednogłośne podjęcie przez radnych uchwały budżetowej, która pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2017 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Wójt Gminy Marcin Kwiatkowski przedstawił także sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i informację z wykonania uchwał.

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1

Otwarcie obrad XX sesji Rady Gminy, powitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności sesji.

2

Przyjęcie porządku obrad.

3

Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.

4

Wnioski i interpelacje Radnych.

5

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu międzysesyjnego.

6

Sprawozdanie Wójta Gminy Malbork z okresu międzysesyjnego.

7

Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wieloletniej prognozie finansowej;

głosowanie nad projektem uchwały.

7.2

uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;

  • opinia Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy;

  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

głosowanie nad projektem uchwały.

7.3

zmian budżetu gminy na 2016 r.

7.4

wydatków gminy, które nie wygasają z upływem 2016 roku

7.5

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Malbork na 2017 rok.

7.6

nadania nazw ulic w miejscowości Nowa Wieś Malborska

7.7

wyboru Przewodniczącej / Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

7.8

wyboru Wiceprzewodniczącej / Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

7.9

uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malbork na 2017

7.10

uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork na 2017 rok

 

7.11

zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Malbork na okres od 01 lutego 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku

dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku

 

7.12

wprowadzenia Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Malbork

 

7.13

zawarcia porozumienia z gminą miejską Malbork dotyczącego powierzenia zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego

8

Komunikaty i wolne wnioski.

9

Zakończenie obrad sesji.

Dawid Bochon

 

 

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.