Wydanie nr 140/2018, Niedziela 20.05.2018
imieniny: pokaż (10 imion)Teodor, Anastazy, Wiktoria, Asteriusz, Bernardyn, Saturnina, Iwo, Bronimir, Rymwid, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
Internet Światłowodowy w Malborku
Malborskie Światłowody ULTRA SZYBKI I N T E R N E T - zamów
Malborskie Światłowody


Stegna. Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 - 28.12.2016

Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych pn.: "Organizowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Stegna w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej- rozgrywki piłki nożnej".

Treść Zarządzenia Nr 184/2016 Wójta Gminy Stegna ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Stegna pod linkiem:

http://bipstegna.eline6.serwery.pl/40/933/Wojt_Gminy_Stegna_oglasza_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_w_roku_2017_w_zakresie_wspierania_2C_upowszechniania_kultury_fizycznej_dzieci_i_mlodziezy_oraz_osob_doroslych_pn__3A__22Organizowanie_uczestnictwa_dzieci_i_mlodziezy_oraz_osob_doroslych_z_terenu_Gminy_Stegna_w_sformalizowanych_sposobach_rywalizacji_sportowej-_rozgrywki_pilki_noznej_22/

 

ZARZĄDZENIE NR 184/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz stosownie do Uchwały nr XXVII/206/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 r ws. uchwalenia Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stegna na rok 2017, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku pn.: „Organizowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Stegna w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej-rozgrywki piłki nożnej”.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, która zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Stegna i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stegna stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ostateczny termin składania ofert wyznaczam na dzień 19 styczeń 2017 r. 

§ 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o realizacji zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego określają załączniki nr 1, 3 i 5 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzoru umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi ds. promocji, turystyki i sportu Urzędu Gminy Stegna. 

§ 5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt mgr Ewa Dąbska 

Edyta Kozakiewicz

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stegna


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.